Blog

Spravný výber a dimenzovanie komína

Komín je veľmi dôležitou súčasťou celého vykurovacieho systému, pretože odvádza splodiny vzniknuté pri horení preč z Vášho domu.

Správnemu výberu a dimenzovaniu komínov venujeme veľkú pozornosť, pretože nesprávne navrhnutý komín má negatívny vplyv na účinnosť, funkciu ako aj životnosť celého vykurovacieho systému.

Vzhľadom na teplotu splodín, ktorá môže dosahovať za určitých okolností až 800 °C, je hlavnou požiadavkou na komín jeho bezpečnosť a schopnosť odolať vyhoreniu sadzí.

Hlavné prednosti trojvrstvových komínov:

Dodávané druhy komínov:

Na požiadanie Vám vypracujeme cenovú ponuku.


Zoznam článkov