Kontakt

Obchodné meno: AGGEA s.r.o.

Kontaktné miesto : Moyzesova 24, 040 01 Košice - sme často na stavbe a staviame pre Vás SUPER KRBY, preto nás tu nenájdete vždy, LEN po telefonickom dohovore

IČO: 36 824 208 DIČ: 2022433325
IČ DPH: SK2022433325
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2626753636/1100

Spoločnosť je zapísaná v OR OS KE I., oddiel Sro, vložka č.20299/V, zo dňa 28.8.2007