O nás

Pri našich realizáciách sa zameriavame na moderné riešenia a materiály. Vždy vychádzame z potrieb klienta a preto navrhujeme riešenia šité na mieru, podľa Vašich individuálnych potrieb a požiadaviek s ohľadom na funkčnosť, bezpečnosť a estetiku.

Dodržiavaním technologických postupov Vám garantujeme vysokú úroveň kvality a spoľahlivosť počas celej doby používania diela.

Naše služby sú komplexné – od zistenia potrieb až po odovzdanie hotového a funkčného diela.

Priebeh jednania :

  • zisťujeme potreby klienta a jeho predstavy o diele
  • po preštudovaní technickej dokumentácie a obhliadke miesta realizácie navrhneme technické riešenie a dizajnové riešenie - vizualizáciu
  • v tomto momente dostáva slovo klient aby sa vyjadril ku navrhovaným riešeniam
  • po akceptovaní podnetov klienta ku návrhom spracujeme cenovú ponuku
  • po akceptovaní cenovej ponuky nasleduje potvrdenie našej spolupráce - zmluva o dielo a záloha a objednávka
  • stanovíme termín zhotovenia diela a detaily našej spolupráce - napr. potrebnú stavebnú pripravenosť a pod.
  • zhotovenie diela - krbu, pece....
  • odovzdanie hotového a funkčného diela preukazujeme spoločným zakúrením a oboznámením klienta s užívaním diela
  • preberací protokol spolu s kompletnou dokumentáciou ku dielu

Certifikáty a osvedčenia

Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia
Certifikáty a osvedčenia

Spolupracujeme

Cech kachliarov
Inspire
Spartherm
RATH
Mijori
Nordpeis
Jeremias
Hoxter
The flame
Fire controls
Brunner
Ortner