Vykurovacie systémy

Teplovzdušný krb

tvorí ho teplovzdušná krbová vložka a obostavba z izolačných materiálov, teplo sa šíri hlavne konvekčným prúdením, to znamená mriežkami. Teplo dodáva do interiéru hlavne počas horenia

Teplovzdušný krb

Akumulačný krb

skladá sa z krbovej vložky a obostavby, ktorá má sálavé schopnosti. Zásadným faktorom, ktorý ovplyvňuje tepelnú pohodu je akumulácia, ktorá umožňuje dodávať teplo do interiéru dlhšiu dobu. Je vhodný do moderných stavieb s malými energetickými stratami.

Akumulačný krb

Akumulačná pec

má ohnisko – oceľové, liatinové alebo šamotové, za ktorým je nainštalovaný akumulačný ťah, v ktorom dym odovzdáva teplo do šamotu a tým akumuluje dostatočné množstvo tepla na vykurovanie. Má vyššiu účinnosť – viac ako 80% a interval prikladania je 8, resp. 12 hodín. Materiály ktoré používame na zhotovenie sálavých obostavieb, sálajú teplo rovnakej vlnovej dĺžky, ako slnko.

Akumulačná pec

Hypokaustová pec

je akumulačná pec, ktorá má svoje steny aj v iných, susediacich miestnostiach, či už na tom istom, alebo na vyššom podlaží. Je charakteristická veľkými sálavými plochami ktoré dlhodobo odovzdávajú teplo, dlhým intervalom prikladania a v kombinácii s elektronickou reguláciou horenia aj vysokou účinnosťou – okolo 80-90%. Je náročnejšia na prípravu aj na realizáciu, ak je však správne nadimenzovaná, dokáže na seba prevziať funkciu primárneho kúrenia v dome.

Hypokaustová pec

Teplovodný krb

je to najjednoduchší spôsob, ako z jedného ohniska vykúriť celý dom. Teplovodné vykurovanie má vysokú účinnosť, pretože odoberá teplo z dymu, ktorý je už na ceste do komína. Ak je krb správne nadimenzovaný a zhotovený, interval prikladania môže byť 4-8 hodín. Účinnosť takéhoto krbu sa pohybuje až okolo 90%! Teplovodný krb sa tak stáva súčasťou kúrenia a je jedným zo zdrojov tepla.

Teplovodný krb

Teplovodný systém Mijori

Nízkoteplotný nerezový výmenník

Patentovo riešený výmenník umožňuje pretransformovať vysokoteplotný spád na nízkoteplotný.
Takouto konštrukciou je možné výstupnú teplotu teplonosného média určiť a regulovať, a tak znížiť až na teplotu požadovanú pre podlahové vykurovanie a teda nie je potrebná pri podlahovom vykurovaní akumulačná nádoba. Pritom odber odpadného tepla zo spalín je maximálny a tým je dosiahnutá vysoká účinnosť celého zariadenia.
Možnosť vynechania akumulačnej nádoby šetrí priestor a aj nemalé finančné náklady pri výstavbe technickej miestnosti čo je ďalšou obrovskou výhodou.

Drevo splyňujúce vložky riadené lambda sondou.

Lambda sonda je zariadenie ktoré meria obsah kyslíka v spalinách a táto informácia potom umožňuje regulácii dodávať presne požadované množstvo vzduchu na horenie, čo je veľmi dôležité z dvoch dôvodov.
Nedostatočné množstvo vzduchu znamená nedokonalé spaľovanie a zvýšené emisie vychádzajúce z komína ohrozujúce zdravie nás všetkých. A tiež aj zníženú účinnosť vykurovania v dôsledku úniku nespálených plynov do komína. To všetko sa odrazí na zvýšenom dechtovaní a zanášaní spalinových ciest a potom následne na častejšom čistení a údržbe celého systému a aj na vyššej spotrebe dreva a teda aj na peňaženke.
Nadmerné množstvo vzduchu zase znamená rýchle horenie, zvýšenú komínovú teplotu a vyššiu spotrebu dreva a preto taktiež zníženú účinnosť vykurovania.
Nastaviť správne množstvo vzduchu na horenie len manuálne klapkami na reguláciu vzduchu v každej fáze horenia je nemožné a aj nepraktické z hľadiska pohodlia.
Vložky Mijori regulované lambda sondou, preto nemajú žiadne manuálne ovládače prívodov vzduchu na horenie a celý proces horenia a cirkulácie vody je riadený a kontrolovaný na mieru vyvinutou reguláciou prostredníctvom minimálne 7 rôznych snímačov.
Takto presne regulované horenie podstatne predlžuje horenie vo vložke a výrazne znižuje spotrebu dreva. Interval prikladania 12, resp.24 hodín.

Recyklovateľný akumulačný mastencový blok TALCTHERM

Vložky Mijori s výmenníkmi zaliate v akumulačnej mastencovej hmote TALCTHERM udržujú  pomerne stabilnú teplotu a vložky netrpia zmenou teplôt, pretože nedochádza k cyklickému nahrievaniu a ochladzovaniu a veľmi vysokému rozdielu teplôt vo vložkách v čase horenia/nehorenia a nedochádza preto k tak veľkej tepelnej rozťažnosti materiálov, čo sa odzrkadľuje na ich podstatne dlhšej životnosti.
Tým že sú vložky s ohniskom a s výmenníkmi vďaka mastencovej mase udržiavané na podstatne vyššej teplotnej úrovni oproti vložkám, ktoré pracujú v cyklickom režime, tak po rozkúrení, resp. po naložení novej dávky paliva dochádza k veľmi rýchlemu nábehu kúrenia a do pár minút je teplo dodávané do kúrenárskych rozvodov.
Ďalšou výhodou je, že aj v čase keď vo vložke nehorí,tak si výmenník odoberá teplo z mastenca a určitých časových intervaloch ho odovzdáva do kúrenárskeho systému.

Z našich doterajších skúseností vyplýva,  že tento teplovodný systém zvládne nielen dokurovanie v interiéri, ale bez problémov prevezme aj funkciu primárneho zdroja kúrenia v celom dome. Stačí v ňom zakúriť 1x, resp.2x denne.

V našej firme ide o najčastejšie montovaný teplovodný systém s najlepšou účinnosťou vykurovania, dlhou akumuláciou tepla a nízkymi prevádzkovými nákladmi.


Teplovodný systém Mijori