Krby - kozuby - pece Na úvod Cech kachliarov Slovenska

Kontaktné údaje:

AGGEA – krbové štúdio
Radoslav Stankovič
Mobil: 0918 45 45 44
web: www.superkrby.sk
e-mail: info @ superkrby . sk


Údaje o spoločnosti:

Obchodné meno:AGGEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti:Alejová 11, 040 11 Košice
IČO:36 824 208
DIČ:2022433325
IČ DPH:SK2022433325
Bankové spojenie:Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu:2626753636/1100

Spoločnosť je zapísaná v OR OS KE I., oddiel Sro, vložka č.20299/V, zo dňa 28.8.2007

HTTP://www.superkrby.sk

úvod - galéria - komíny - vykurovacie systémy - kamenársky program - objednávka - kontakt